વૈદિક સંસ્કૃતિ

વૈદિક સંસ્કૃતિ આજે પાઠ્ય પુસ્તકો અને કોચિંગ કલાસીસમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ ખીણની સંસ્કૃતિ પછીના કાળ દરમિયાન વિકસેલી સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે પણ વાસ્તવમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ આખી દુનિયાની ઓપ્રથ્મ અને આજ સુધી ચાલી રહેલી સંસ્કૃતિ છે. આપને બન્ને મુદ્દાને સાથે લઇ આજે વૈદિક સંસ્કૃતિ વિષે જાણીશું . લેખ વિસ્તૃત થાહ્સે પણ પૂરી વાત જાણીશું . તો શરુ … Read more

સિંધુ ખીણની સભ્યતા ( ભારતીય સભ્યતા )

સિંધુ ખીણની સભ્યતા ( ભારતીય સભ્યતા ) સિંધુ ખીણની સભ્યતા વિશે આજે આપણે જાણીશું ! લેખ થોડો લાંબો અને કદાચ તમને વધું પડતો વિસ્તૃત લાગે પણ આજે સિંધુ ખીણની સભ્યતા એટલે કે ભારતીય સભ્યતાની પ્રાચીન વિરાસતની વાત કરીશું ! સૌથી પહેલાં એક વાત જાણી લો કે ભારતને નીચું દેખાડવા માટે પશ્ચિમના વિદ્વાનો (?) અને ઇતિહાસકારો … Read more

પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ જાણવાના અલિખિત સ્ત્રોત

પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ જાણવાના અલિખિત સ્ત્રોત પ્રાચીન ભારતનાં ઇતિહાસની વાત કરીએ તો તેનાં વિશે એટલી બધી પ્રચુર માહિતી ઉપલબ્ધ છે કે એને અવગણવા માટે આપણાં સૌની ખૂબ જ મોટી સહાયતા વિદેશીઓને પ્રાપ્ત થઈ છે. જેમકે તાજમહલ વિશે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ પણ અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ વિશે આપણે મૌન થઈ જઈએ છીએ ! જ્યારે પશ્ચિમી … Read more

પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત

પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત ” આપણે એ નાં ભૂલવું જોઈએ કે ભારત પ્રજાતિઓ યુરોપીય પ્રજાતિની જનની છે અને તેની સંસ્કૃત ભાષા બધી જ યુરોપીય ભાષાઓની જનની છે. એટલું જ નહીં આપણાં દર્શનના ઉદ્ગમ સ્ત્રોતની જનની પણ ભારત જ છે. આરબોના રસ્તે આપણાં મોટાભાગના ગણિતની જનની છે. આપણાં ઈસાઈ ધર્મના આદર્શનું મૂળ પણ ભારત ભૂમિના … Read more