જૈન ધર્મ

જૈન ધર્મ વાત એમ છે કે ઈ.સ. પૂર્વે સાતમી સદીના મધ્યભાગથી ઈ.સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદી સુધીના અનુ-મૌર્યકાળ દરમિયાન ભારતમાં બે …

Read more

વૈદિક સંસ્કૃતિ

વૈદિક સંસ્કૃતિ આજે પાઠ્ય પુસ્તકો અને કોચિંગ કલાસીસમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ ખીણની સંસ્કૃતિ પછીના કાળ દરમિયાન વિકસેલી સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે …

Read more

આશ્વલાયન ઋષિ

આશ્વલાયન ઋષિ આજે પણ આપણાં દેશમાં એવા ઘણાં લોકો હશે જેમણે આ નામનાં ઋષિ હતાં એ વિશે પેઢીઓમાં કોઈએ સાંભળ્યું …

Read more

શુદ્રક સંવત

શુદ્રક સંવત નામ વાંચી ઘડીભર આંખો પહોળી થઈ ગઈ હોય તો ઇ જ આંખોને વધું ઝીણી કરી આ લેખ વાંચો …

Read more

કલિ સંવત

કલિ સંવત અમારા અગાઉના લેખમાં અમે ઘણા રચયિતાઓનો સમયગાળો કલિ સંવત કાળમાં આપેલો છે ! આ સવંત વિશે હજી ઘણાં …

Read more

અઢાર પુરાણ

અઢાર પુરાણ પ્રાચીન ભારતના વાગમ્યમાં પુરાણ નામ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આપણે પુરાણ કેટલાં પુરાણા છે એની માહિતી મેળવી . …

Read more